Sale and Lease back

Sale and Lease back

In de huidige economische situatie schaffen bedrijven nog steeds regelmatig kapitaalgoederen aan vanuit eigen middelen danwel rekening courant, omdat hun eigen bank het niet wil financieren. Redenen van niet financieren door de eigen bank kunnen zijn een incourant object danwel een te laag financieringsbedrag. Aangezien het bedrijf de objecten toch nodig heeft, wordt er dus vanuit de liquide middelen betaald. In feite betalen zij dus met hun werkkapitaal. Kapitaal dat juist nodig is om te kunnen ondernemen/handelen.

Bovenstaande situatie kan teruggedraaid worden middels een sale and leaseback methode. Middels het verkopen van het object aan de leasemaatschappij en dit weer terughuren van de leasemaatschappij wordt het geld, dat in het object is geïnvesteerd, liquide gemaakt.

Dit gaat ook op in het geval er in het verleden objecten middels een kortlopend leasecontract zijn aangeschaft met een daaraan gekoppeld hoog maandbedrag. Indien deze objecten courant zijn en meer waard zijn dan er openstaat op het leasecontract, kunnen middels het afkopen van dit contract en opnieuw voor een langere looptijd aangaan van een nieuwe leasecontract de maandlasten omlaag gebracht worden en aldus de liquiditeit en flexibiliteit der onderneming worden vergroot.

Lease biedt niet in iedere situatie de beste oplossing dan wel een mogelijke oplossing. Daarom bieden wij als alternatief tevens andere financieringsvormen aan. Een zakelijk rekening courant valt hier niet onder. Daarvoor kunt u terecht bij één van de welbekende algemene banken in Nederland.

 

Offerte / Aanvraag